Keramika

Fořtová Blažena 

volná tvorba  

  
       Hejhalová Veronika- zahradní objekty, volná tvorba 


Trbušková Eva - zahradní objekty,koule, volná tvorba 

  
  
 
                                      
  

Zápalová Zuzana 
    
    merí
Keramická díla Klubko  obrázky, hrnky
Fáberová Dagmar - interiérové objekty  
Gaher Bronislav - zahradní objekty
Mikysková Jana - interierové  objekty
Ratajová Eva - interiérové objekty
Vágner Tomáš -užitná keramika, volná tvorba    
Vostřel Jan - nástěnný relief
Vondřich Aleš  užitná keramika
nabídka  užitné keramiky od dalších 15 autorů