Kámen

Doucha Jiří - plastiky z břidlice, hodiny, ...
Hartingerová M.M. - malba na kameni
Zwinsová Jana - malba na kameni